topbanner Petrochemie

 

(petro)- Kjemisk

 
 

(Petro-) Kjemisk Industri

I (Petro-) kjemisk industri er Amphitec maskiner mye brukt til et stort utvalg av renhold aktiviteter i og rundt produksjons anlegg.

Noen eksempler på bruksområder:

* Tankrengjøring og rengjøring av rør og avløp
* Suging av katalysator
* Fjerning av alumina , porselen eller leire og farlig avfall fra fartøy
* Fjerning av slam fra lagringstanker og råtnetanker
* Rengjøring av lagertanker
* Gjenvinning av oljesøl
* Rengjøring av kjøletårn
* Rengjøring av laguner, avløp, groper og vannbehandlingsprosesser


Ta kontakt for kundespesifikke anvendelser av våre maskiner!

 
 

imgbanner

 

imgbanner

 

imgbanner