topbanner Energiecentrales / Vuilverbranding

 

Kraft og forbrennings anlegg

 
 

Kraft og forbrenningsanlegg

Amphitec har levert mange utstyr som er aktive på kraft og forbrenningsanlegg på en dag-til-dag basis.

Noen eksempler på bruksområder:

  • Vedlikehold av elektro filtre
  • Rengjøring av alle tomme luftrom i kjeler for vedlikehold og inspeksjon
  • Suge av flyveaske fra forskjellige steder, filtre og ovner
  • Tørr fjerning av flyveaske fra forbrenningsovner, innløp og utløps kanaler, avlastningsbord, lameller
  • Fjerning av materiale fra kabelgrøfter, kondensatorer, transformatorkummer, hvelv og dype brønner


Ta kontakt med oss for kundespesifikke arbeidsoppgaver for våre maskiner!

 
 

imgbanner

 

imgbanner