topbanner Energiecentrales / Vuilverbranding

 

Elektrárny a teplárny

 
 

Energetika a teplárenství

Firma Amphitec dodala mnoho strojů, které provádějí každodenní úklidovou činnost v elektrárnách, teplárnách a spalovnách.

Několik příkladů aplikací:

  • Údržba elektrofiltrů
  • Čištění hluchých prostorů a nosů kotlů při odstávkách
  • Odsávání popílku z nejrůznějších míst technologie, z filtrů a kotlů
  • Suché odsávání popílku z nadstropních prostorů kotlů, vstupních a výstupních komor odlučovačů, násypek, žaluzií a pat komínů
  • Odstraňování prachu z kabelových lávek, kondenzátorů, transformátorových šachet, sklepů
  • Čištění technologií odsíření a zauhlování, čištění bagrovacích stanic

 

Kontaktujte nás pro informace o specifickém použití našich strojů při vašich činnostech!

 
 

imgbanner

 

imgbanner